Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 05.01.2015 271.1.1.15 OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na zadanie: "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY UDANIN W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2015 r. DO 31 GRUDNIA 2015 r. "
 02.01.2015 PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - 2015 r.
 19.12.2014 OS.271.1.1... OGŁOSZENIE wyników postępowania dot zamówienia publicznego na zadanie pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gminy Udanin w roku 2015"
 12.12.2014 WRO.5142.4... Ogłoszenie Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
 11.12.2014 271.1.9.14 OGŁOSZENIE wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Piekary - Gmina Udanin"
 11.12.2014 271.1.9.14 OGŁOSZENIE wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Piekary - Gmina Udanin"
 09.12.2014 Zarządzenie nr 119 /2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję Sołtysa w sołectwie Łagiewniki Średzkie
 08.12.2014 Przetarg na realizację zadania: „Dostawa żywności do stołówki szkolnej” .
 08.12.2014 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w 2015 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie.
 08.12.2014 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn. : „Transport posiłków do Przedszkola Samorządowego i Gimnazjum w Ujeździe Górnym”.
 08.12.2014 271.1.10.14 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunlanych Gminy Udanin w roku 2015
 02.12.2014 271.1.8.14 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadania: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gminy Udanin w roku 2015"
 25.11.2014 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
 25.11.2014 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
 17.11.2014 271.1.8.14 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gminy Udanin w roku 2015"
 13.11.2014 271.1.9.14 Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Piekary - Gmina Udanin".
 05.11.2014 OS.6220.2.... OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot wydania decyzji środowiskowej na zadanie:„Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Cicha Woda w ciągu DP2088D w miejscowości Różana, gmina Udanin w obrębie działek nr 285, 264, 167”
 05.11.2014 OS.6220.2.... OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot wydania decyzji środowiskowej na zadanie:„Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Cicha Woda w ciągu DP2088D w miejscowości Różana, gmina Udanin w obrębie działek nr 285, 264, 167”
 27.10.2014 SKO 4136/2... Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wroclawiu postanowienia z dnia 30 września 2014 r. (SKO 4136/26/14) w sprawie uchylenia postanowienia Wójta Gminy Udanin Nr OSW.6220.6.2012.2014 z dnia 29 lipca 2014 r.
 27.10.2014 zarządzenie Nr 111/2014 Wójta Gminy Udanin z 27.10.2014 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia w 2014 r. dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadajace w soboty

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 36065