Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 29.03.2011 ZW 0050.1.... Zarządzenie Nr 0050.1.33.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Udanin za 2010 rok.
 29.03.2011 0050.1.32.... Zarzadzenie Nr 0050.1.32.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budzetu gminy za IV kwartały 2010 roku
 29.03.2011 ZW 0050.1.... Zarzadzenie Nr 0050.1.31.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.1.27.2011
 23.03.2011 0050.1.31.... Zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Udanin
 21.03.2011 ZW Zarządzenie nr 0050.1.30.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydawania gazetki gminnej pt. "Wieści z Gminy Udanin" oraz powołania Zespołu Redakcyjnego
 18.03.2011 ZW 0050.1.... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin nr 0050.1.29.2011 z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości
 15.03.2011 ZW 0050.1.... Zarządzenie Nr 0050.1.27.2011 Wójta gminy Udanin w sprawie zmian w budzecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 10.03.2011 Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 24.02.2011 0050.1.25.... ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2011 WÓJTA GMINY UDANIN z dnia 23 lutego 2011 roku.
 21.02.2011 Zw 0050.24... Zarzadzenie Nr 0050.24.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budzecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 01.02.2011 ZW 0050.23... Zarządzenie Nr 0050.23.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 25.01.2011 0050.20.2011 Zarzadzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Udanin w celu wyboru sołtysa i rad sołeckich.
 21.01.2011 0151/1/11 ... Zarządzenia Wójta Gminy Udanin w sprawie rozstrzygnięcia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegi

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3621