Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 20.09.2012 OS.6220.2.... Decyzja GPZ FW5
 25.07.2012 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW II półrocze 2012
 13.07.2012 SWKO 4136/... Zawiadomienie o wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2012 r. (SKO 4136/27/11/12) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Udanin z dnia 30 listopada 2009 r. (Nr 1/2009)
 12.06.2012 OS.7624.2.... Decyzja środowiskowa -dot. Budowy i przebudowy dróg dojazdowych do zespołu elektrowni wiatrowych UDANIN na terenie Gminy Udanin – Wariant 1
 12.06.2012 OS.6220.2.... Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postepowania na zadanie: Budowy stacji elektroenergetycznej 110/30 kV GPZ „Udanin” z wyprowadzeniami liniowymi 110 kV i infrastrukturą towarzyszącą.
 12.06.2012 OS.7624.2.... Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na zadanie: Budowy i przebudowy dróg dojazdowych do zespołu elektrowni wiatrowych UDANIN na terenie Gminy Udanin.
 22.05.2012 Nr OŚ 7... Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji Środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającegona Budowie i przebudowie dróg dojazdowych do zespołu elektrowni wiatrowych UDANIN na terenie Gminy Udanin
 28.03.2012 Obwieszczenie Wójta Gm. Udanin o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowy i przebudowy dróg dojazdowych do zesopłu elektrowni wiatrowych UDANIN
 20.03.2012 Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin o w6ydaniu decyzji Środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa mostu o nr w systemie JNI 01018302
 20.03.2012 DECYZJA SKO - odmowa stwierdzenia nieważności Decyzji Wójta Gminy Udabnin z dnia 30.11.2009 r. (NR 1/2009)
 11.01.2012 KOMUNIKAT dot. znowelizowanych przepisów w sprawie Utrzymania czystości i porządku w gminie.
 11.01.2012 Informacja w sprawie zmiany przepisów o ochronie zwierząt
 10.01.2012 PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - 2012 rok
 10.01.2012 OS.6220.1.... Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na zadanie polegające na PRZEBUDOWIE MOSTU O NUMERZE JNI 01018302 W MIEJSCOWOŚCI UJAZD GÓRNY
 05.01.2012 HARMONOGRAM odbioru odpadów stałych - I półrocze 2012 r.
 04.11.2011 Informacja o odbiorze odpadów stałych
 27.10.2011 SKO 4136/2... Zawiadomienie o wszczęciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Udanin z dnia 30 listopada 2009 r. (Nr 1/2009).
 06.10.2011 OS.6220.2.... Decyzja Wójta Gminy Udanin we spr. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
 29.07.2011 Harmonogram odbioru odpadów komunaln6ych - II półrocze 2011 r.
 30.06.2011 OS.7624-1/... Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla Farmy Wiatrowej 5

«       1   2   3   4   5   6   7   8         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 20742