Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 13.12.2012 Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie na 2013rok
 10.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa Oleju Napędowego : Numer ogłoszenia: 499540
 20.11.2012 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ujeździe Dolnym
 19.11.2012 Ogłoszenie o zamówieniu zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i sprzętu Gminy Udanin.
 24.10.2012 ogłoszenie o zamówieniu udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000zł
 10.10.2012 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 104 w Damianowie
 10.10.2012 Ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie i odsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000zł
 09.10.2012 Ogłoszenie o zamówieniu -dostawa ciągnika rolniczego wraz z beczkowozem
 20.09.2012 ogłoszenie o zamówieniu usunięcie kolizji istniejścej linii napowietrznej w miejscowości Pielaszkowice - gmina Udanin
 03.09.2012 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Lusinie
 03.09.2012 ogłoszenie o zamówieniu usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Pielaszkowice -gmina Udanin
 29.08.2012 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Damianowie
 01.08.2012 ogłoszenie o zamówieniu dostawa autobusu szkolnego
 25.07.2012 Ogłoszenie Ogłoszenie o zamówieniu publicznym : „DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) o wartości zamówienia poniżej 200 tys. euro
 24.07.2012 271.1.8.12 ogłoszenie o zamówieniu: Rekultywacja składowiska odpadów stałych w miejscowości Jarosław gmina Udanin -etap I
 04.07.2012 271.1.7.12 Ogłoszenie o zamówieniu: Remont świetlicy wiejskiej w Damianowie -wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej.
 14.06.2012 ogłoszenie o zamówieniuRemont dachu budynku świetlicy i biblioteki w miejscowości Konary
 30.05.2012 271.1.5.12 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko -ORLIK 2012
 18.05.2012 ogłoszenie o zamówieniu -przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu gminy Udanin i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2012-2015
 15.05.2012 pytania i odpowiedzi do przetargi na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w siec wodociągową osiedla w miejscowości Udanin

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 163499