Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 31.01.2012 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dźwigorzu
 01.12.2011 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ/TANKOWANIE OLEJU OPAŁOWEGO OD 02.01.2012r. DO 31.12. 2012r. DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE
 30.11.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/PN-3/11. Nazwa zadania: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO do Gimnazjum w Ujeździe Górnym w roku 2012r.
 30.11.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/PN-2/11. Nazwa zadania: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO do Gimnazjum w Ujeździe Górnym w roku 2012r.
 24.10.2011 Informacja o unieważnieniu przetargu na dzierżawę w Lusinie
 14.10.2011 271.1.8.11 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 800.000zł
 13.10.2011 271.1.7.11 ogłoszenie o wyborze wykonawcy na zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do samochodów i sprzętu Gminy Udanin
 04.10.2011 271.1.6.11 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargu nieograniczonego zadania pn. Budowa, rozbudowa, remont placów zabaww miejscowościach: Damianowo, Gościsław, Konary, Lusina, Piekary, Różana, Pichorowice, Udanin
 20.09.2011 ZP/PN/01/11 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ/TANKOWANIE OLEJU OPAŁOWEGO OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO 31 GRUDNIA 2011R. DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE I SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM
 22.07.2011 271.1.5.11 ogłoszenie o wyborze wykonawcy przetargu nieograniczonego na remont części nawiarzchni placu i drogi wraz z naprawą części nawierzchni chodników przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Udaninie.
 11.07.2011 271.1.4.11 ogłoszenie wyników postępowania przetargowego na remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy Udanin.
 14.06.2011 271.1.3.11 wynik przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Udanin- Dźwigórz etap II
 06.06.2011 271.1.1.11 ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Rewitalizację kościoła Św. Urszuli w Udaninie poprzez remont dachu"
 17.05.2011 271.1.2.11 ogłoszenie o wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000zł
 01.02.2011 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości w Łagiewnikach
 01.02.2011 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości w Różanej
 01.02.2011 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dźwigorzu
 23.12.2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO do Gimnazjum w Ujeździe Górnym w roku 2011r.
 24.11.2010 PN-7/10 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na " Zakup mebli do Przedszkola w Ujeździe Górnym w ramach projektu „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „
 24.11.2010 PN-7/10 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na " Zakup mebli do Przedszkola w Ujeździe Górnym w ramach projektu „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 23691