Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 12.12.2011 271.2.45.11 Zapytanie ofertowe- dostawa materiałów promocyjnych do projektu Daj sobie szansę
 12.12.2011 271.2.44.11 Zapytanie ofertowe- dostawa zestawu komputerowego, ksera oraz nagród dla uczniów w ramach projektu „Daj sobie szansę”
 08.12.2011 271.2.43.11 pytania i odpowiedzi na zapytanie ofertowe zakup pomocy dydaktycznych
 08.12.2011 271.2.42.11 Pytania i odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 271.2.42 zakup materiałów biurowych do projektu Daj sobie szansę
 08.12.2011 271.2.41.11 Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 271.2.41.11 nabór osób zarządzających projektem Daj sobie szansę
 05.12.2011 271.2.43.11 Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 05.12.2011 271.2.42.11 Zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 05.12.2011 271.2.41.11 Nabór osób zarządzających projektem „Daj sobie szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 05.12.2011 271.2.40.11 Nabór nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia kół naukowych w ramach projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 08.11.2011 271.1.35.11 wyniki zapytania ofertowego na zorganizowanie wycieczki do Teatru Lalek dla przedszkolaków z Ujazdu Górnego.
 08.11.2011 Zapytanie o cenę nr 271.2.37. 2011 na dostawę plakatów informacyjnych, tablicy informacyjnej i naklejek na potrzeby projektu „Daj sobie szansę” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 9.1.2 w Gminie Udanin
 08.11.2011 Zapytanie o cenę nr 271.2.36.11 na usługi transportowe na potrzeby projektu „Daj sobie szansę” w Gimnazjum um. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 9.1.2 w Gminie Udanin
 26.10.2011 271.2.35.11 ogłoszenie- organizacja wycieczki do Teatru Lalek dla przedszkolaków z Ujazdu Górnego.
 21.10.2011 Zapytanie o cenę nr ZP-271.2.31.11 na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Daj sobie szansę” w Gimnazjum um. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 9.1.2 w Gminie Udanin
 21.10.2011 Zapytanie o cenę nr ZP- 271.2.34.11 na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki na potrzeby projektu „Daj sobie szansę” w Gimnazjum um. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 9.1.2 w Gminie Udanin
 21.10.2011 Zapytanie o cenę nr ZP-271.2.33.11 na wybór ośrodka dla celów organizacji szkolenia nauczycieli Gimnazjum um. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym na ramach projektu „Daj sobie szansę” w współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Gminie Udanin
 21.10.2011 Zapytanie o cenę nr ZP – 271.2.30.11 na przeprowadzenie szkolenia „Ocenianie kształtujące szansą na efektywne nauczanie i uczenie się” dla 20 nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym w ramach projektu „Daj sobie szansę” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 9.1.2 w Gminie Udanin
 21.10.2011 Zapytanie o cenę nr ZP – 271.2.32.11 na dostawę materiałów edukacyjno - promocyjne na potrzeby szkolenia nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym w ramach projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 9.1.2 w Gminie Udanin
 17.08.2011 271.2.25.11 ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na remont świetlicy w miejscowości Lasek
 05.08.2011 271.2.25.11 ogłoszenie zapytania ofertowe Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasek.

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 151911