Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 24.06.2011 OS. 7624-... Decyzja Środowiskowa dla Farmy Wiatrowej 5 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych „Udanin” o łącznej mocy 75 MW w Gminie Udanin (wariant C) zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów w Gminie Udanin
 22.06.2011 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do zespołu elektrowni wiatrowych "Udanin" położonych w gminie Udanin
 20.04.2011 Protokół z rozprawy administracyjnej
 04.04.2011 Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej
 23.03.2011 PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - 2011 rok
 23.03.2011 Decyzje i postanowienia z zakresu ochrony środowiaka
 15.03.2011 14/07 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 14.03.2011 OŚ 7624-1... ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych „Udanin” o łącznej mocy 75 MW w Gminie Udanin
 04.01.2011 Harmonogram wywozu odpadów - Ipółrocze 2011 r.
 22.07.2010 OS.7624-1/... Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin dot. przystąpnienia do oceny oddziaływanoia na środowisko dla przedsięwzięcia; "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych "Udanin" o łącznej mocy do 75 MW w gminie Udanin".
 24.03.2010 Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin zawiadamiające o umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych projektów aktualizacja PROGRAMU OCHRONY śRODOWISKA. PLAMNU GOSPODARKI ODPADAMI wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 23.03.2010 1/2010/B Formularz B
 23.03.2010 PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE – 2010 R.
 19.01.2010 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych za I półrocze 2010 r.
 15.01.2010 Obwieszczenie zawiadomienie - GPZ Piekary
 12.01.2010 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
 10.12.2009 Publicznie dostępny Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2009
 10.12.2009 Formularz C
 10.12.2009 PLAN USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST na terenie gminy Udanin
 02.12.2009 PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE – 2009 R.

«       1   2   3   4   5   6   7   8         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 20744