Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 08.05.2012 271.1.3.12 ogłoszenie o zamówieniu: Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w sieć wodociągową osiedla w miejscowości Udanin
 09.03.2012 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowego i ciągnika rolniczego
 06.03.2012 217.1.2.12 ogłoszenie o zamówieniu Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w sieć wodociągową osiedla w miejscowości Udanin
 07.02.2012 271.1.1.12 zmiana treści siwz na organizację wycieczek jedno i kilkudniowych dla uczniów Gimnazjum im. JP II w Ujeździe Górnym w ramach projektu Daj sobie szansę
 06.02.2012 271.1.1.12 Treść pytań i odpowiedzi w przetargu na organizacje wycieczek jedno i kilkudniowych dla uczniów Gimnazjum im. JP II w Ujeździe Górnym w ramach projektu Daj sobie szansę
 31.01.2012 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ujeździe Górnym
 31.01.2012 271.1.1.12 Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację wycieczek jedno i kilkudniowych dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeżdzie Górnym w ramach projektu Daj sobie szansę
 22.11.2011 Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie. Szacunkowa ilość oleju opałowego ogółem: 73 500 l., w tym do Szkoły Podstawowej w Udaninie- 60 000 l. i Samorządowego Przedszkola w Ujeździe Górnym – 13 500 l. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
 09.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/PN-3/11. Nazwa zadania: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W UJEŹDZIE GÓRNYM zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 08.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/PN-2/11. Nazwa zadania: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W UJEŹDZIE GÓRNYM zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 26.10.2011 271.1.9.11 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania budowa, rozbudowa, remonty placów zabaw w miejscowościach Damianowo, Gościsław, Konary, Lusina, Piekary, Pichorowice, Różana, Udanin.
 18.10.2011 271.1.9.11 ogłoszenie -zmiana miejsca otwarca ofert zadania budowa, rozbudowa remont placów zabaw w miejscowościach: Damianowo, Gościsław, Konary, Lusina, Piekary, Pichorowice, Udanin.
 12.10.2011 pytania i odpowiedzi do przetargu zadania pn. Budowa, rozbudowa, remont placów zabaw w miejscowościach: Damianowo, Gościsław, Konary, Lusina, Piekary, Różana, Pichorowice, Udanin.
 10.10.2011 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, lokalu mieszkalnego w Ujeździe Górnym
 06.10.2011 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dźwigorzu
 06.10.2011 271.1.7.11 Zmiana ogłoszenia na zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i sprzętu Gminy Udanin
 05.10.2011 271.1.8.11 opinia RIO do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 800.000zł
 05.10.2011 271.1.9.11 Budowa, rozbudowa, remont placów zabaw w miejscowościach: Damianowo, Gościsław, Konary, Lusina, Piekary, Różana, Pichorowice, Udanin
 04.10.2011 271.1.8.11 pytania i odpowiedzi do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 800.000zł
 30.09.2011 271.1.7.11 ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i sprzętu Gminy Udanin.

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 163502