Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 24.11.2010 PN-7/10 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na " Zakup mebli do Przedszkola w Ujeździe Górnym w ramach projektu „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „
 24.11.2010 PN-7/10 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na " Zakup mebli do Przedszkola w Ujeździe Górnym w ramach projektu „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „
 24.11.2010 PN-7/10 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na " Zakup mebli do Przedszkola w Ujeździe Górnym w ramach projektu „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „
 22.10.2010 PN-6/2010 Ogłoszenie o wyniku postępowania na zamówienie publiczne na dostawę używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu . "ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP UJAZD GÓRNY"
 22.10.2010 PN-5/2010 Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego :"SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USTALONYM UCHWAŁAMI RADY GMINY UDANIN''
 07.10.2010 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy w Udaninie
 16.09.2010 PN-4/2010 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ / REMIZY W UDANINIE”.
 16.09.2010 „REMONT ... Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie :
 02.08.2010 PN-3/2010 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadsaania p.n." Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław"
 27.07.2010 PN-2/2010 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. " Rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin" w ramach projektu pn: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina oraz rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin".
 14.06.2010 Informacja o wynikach przetargu na lokal użytkowy nr 69 (prawe skrzydło)
 28.05.2010 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Damianowie, dz 40/3
 28.05.2010 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Lusinie, dz 346
 29.04.2010 Informacja o unieważnieniu przetargu
 26.04.2010 ogłoszenie o rezygnacji nabywcy lokalu użytkowego w Udaninie 69 ( prawe skrzydło ) wyłonionego w drodze przetargu
 20.04.2010 PN-1/10 Ogłoszenie powtórne o wyborze oferty na "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł"
 15.04.2010 PN-1/10 Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieklenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 000 000 ZŁ.
 05.03.2010 wyniki z przetargu za lokal użytkowy w Udaninie 69 ( prawe skrzydło)
 05.03.2010 wyniki z przetargu na najem lokalu użytkowego w Udaninie 69 (lewe skrzydło)
 13.11.2009 PN-9/09 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: "Udzielenie i obsługa kredytu długotermibnowego w kwocie 450.000,00 PLN"

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 23688