Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.12.2009 OS.7624-2/... Decyzjaw sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 47 elektrowni wiatrowych o mocy od 1,5 do 3,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną na terenie gminy Udanin
 18.11.2009 PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE – 2009 R.
 18.11.2009 2/2009/A Formularz A - Wniosek o wydanie decyzji śrdowiskowej Budowa stacji elektroenergetycznej 30/110 kV (GPZ) zlokalizowanej na działce nr 343 w obrębie Piekary gmina Udanin.
 02.10.2009 OŚ. 7624-... Zawiadomienie - Obwieszczenia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu 47 elektrowni wiatrowych o mocy od 1,5 do 3,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą energetyczną dla EWG Udanin Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Okrzei 17.
 07.09.2009 OS.7624-3/... Sprostowanie postanowienia nr OS.7624-3/p/08/09 z dnia 30.07.2009 r.
 11.08.2009 Publicznie dostępny wykaz danych zawierający informacje o środowisku i jego ochronie
 11.08.2009 3/2009/B Formularz HB - EKO-PLAN Gdańsk
 11.08.2009 OS.7624-3/... Postanowienie Wójta Gminy Udanin w sprawie nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla firmy EKO-PLAN
 06.08.2009 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowiskui jego ochronie - 2009
 05.08.2009 2/2009/B Formularz B -postanwienie o nałożeniu oboeiązku sporządzania raportu - Farma Wiatrowa 5
 05.08.2009 OS.7624-1/... Postanowienie Wójta Gminy Udanin dot. nałożenia obowiązku sporządzania raportu dla Ferma Wiatrowa 5
 24.06.2009 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierający informacje o środowisku i jego ochronie - 2009
 23.06.2009 OŚ 7624-3... Zawiadoimienie o zebraniu materiału dowodowego dot. zmiany postanowienia w sprawie obowiązku sporządzania raportu dla firmy EKO-PLAN
 23.06.2009 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na okres VII - XII 2009
 13.05.2009 PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE – 2009 R.
 13.05.2009 1/2009/B Formularz B - elektrownia wiatrowe EWG Udanin
 13.05.2009 OS. 7624-2... Postanowienie Wójta Gminy Udanin dot. nałożenia na EWG Udanin Sp. z o.o. ul. Okrzei 17, 59-220 Legnica obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 56 elektrowni wiatrowcych o mocy od 1,5 do 3,0 MW
 16.04.2009 Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - w sprawie o wydanie postanowienia dot. nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zakresu raportu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zespołu 56 elektrowni wiatrowych o mocy od 1,5 do 3 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą energetyczną dla EWG Udanin Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.
 14.04.2009 PLAN USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY uDANIN
 14.04.2009 PLAN USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY uDANIN

«       1   2   3   4   5   6   7   8         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 20741