Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 10.11.2009 pn-8/09 Ogłoszenie wyniku przetargu nierograniczonego na zadanie: "BUDOWA OBIEKTÓW ARCHITEKTURY OGRODOWEJ - DOMEK OGRODOWY I WIATA OGRODOWA W UJEŹDZIE DOLNYM."
 04.11.2009 PN-7/09 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ ZE WZMOCNIENIEM ŚCIANY SZCZYTOWEJ POZOSTAŁEGO BUDYNKU NA DZ. NR 263 W PIEKARACH”
 23.09.2009 PN-3/09 Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką jako Centrum Edukacyjno - Wychowawczo - Społeczne w Ujeździe Górnym".
 15.09.2009 PN-5/09 Ogłoszenie - wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :Budowa nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem na dz.nr 24, 45/31
 24.08.2009 PN-4/09 Ogłoszenie o wykonawcy wyłonionego w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. "Przebudowa drogi gminnej Udanin - Dzwigórz - etap I"
 16.07.2009 PN-2/09 OGŁOSZENIE o wyborze oferty na wykonanie zadaniapn. "Remont (modernizacja) byłej szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym na placówkę przedszkolną".
 29.05.2009 PN-1/09 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego ns "Dostawę 1 sztuki fabrycznie nowej (rok produkcji 2009) koparko-ładowarki z wyposażeniem.
 23.02.2009 ZP/PN-1/09 Ogłoszenie o wyniky przetargu o dostawie oleju opałowego
 28.10.2008 PN-5/08 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ujazd Dolny do likwidacji zagrożeń środowiska podczas zdarzeń nadzwyczajnych".
 21.10.2008 PN-4/08 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego "ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH"
 01.10.2008 Wyniki z przetargu na lokal użytkowy w Udaninie nr 69
 17.09.2008 Ogłoszenie o wyniku z przetargu odbytego w dniu 09.09.2008 na lokal użytkowy - Udanin 69
 10.09.2008 wyniki przetargu odbytego w dniu 09.09.2008 na lokal użytkowy - Udanin 69
 26.08.2008 Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę oleju opałowego do SP w Udaninie
 08.08.2008 PN-3/08 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Dostawę nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 18.07.2008 PN-2/08 Ogłoszenie wyniku przetargu
 29.05.2008 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Piekarach
 07.04.2008 PN-1/08 Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę dróg i chodnika przy Urzędzie Gminy w Udaninie
 18.03.2008 ogłoszenie o wynikach przetargu

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 23689