Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.04.2009 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - II kw 2009 r.
 26.03.2009 OS.7624-1/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - w spr. wydania decyzji środowiskowej dla zadania" Budowa elektrowni wiatrrowych o łącznej mocy do 75 MW w gminie Udanin
 26.03.2009 OS.7624-1/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - w spr. wydania decyzji środowiskowej dla zadania" Budowa elektrowni wiatrrowych o łącznej mocy do 75 MW w gminie Udanin
 26.03.2009 Formularz A - wniosek o wydanie decyzji - Budowa elektrowni wiatrowych
 26.03.2009 Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - 2009 r.
 04.02.2009 OBWIESZCZENIE o przystąpieniudo opracowania Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesytrzennego gminy Udanin oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 02.01.2009 Harmonogram wywozu odpadów I kw 2009 r.
 28.11.2008 OS.7624-2/... Postanowienie nakładające obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia plegającego na budowie zespołu 56 elektrowni wiatrowqych na terenie gminy Udanin
 28.11.2008 OS.7624-3/... Postanowienie o obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla zadania Budowa energetycznej Farmy wiatrowej składającej się z 32 turbin wiatrowych w gminie Udanin
 28.11.2008 OS.7624-3/08 Obwieszczenie (uzupełniające dot. Budowy Fermy wiatrowej w Gminie Udanin składającej się z 32 turbin wiatrowych
 28.11.2008 OS. 7624-3... Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (uzupełniające) dot. Budowy energetycznej Fermy Wiatrowej składającej się z 32 trurbin wiatrowych na terenie gminy Udanin
 08.10.2008 Decyzje umarzające postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań
 08.10.2008 Publicznie dostępny wykaz danych
 03.10.2008 OS. 7624-7... Obwieszczenie w spr. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństewa w postępowaniu w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia : "Modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym z przeznaczeniem na placówkę przedszkolną ".
 03.10.2008 OS.7624-7/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyznji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: " Modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym z przeznaczeniem na placówkę przedszkolną"
 03.10.2008 OS.7624-6/08 Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej im. Adamia Mickiewicza w Udaninie".
 03.10.2008 OS.7624-6/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na zadanie: "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Udaninie"
 03.10.2008 OS.7624-6/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na zadanie: "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Udaninie"
 19.09.2008 OS.7624-2/08 Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin
 18.09.2008 OS.7624-3/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

«       2   3   4   5   6   7   8         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 20557