Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.11.2010 ZP-340/56/10 Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i zaserwowanie cateringu podczas spotkania informacyjnego
 29.11.2010 ZP-340/54/10 Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na Wyposażenie komputerowe przedszkola w Ujeździe Górnym w ramach projektu „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 25.11.2010 ZP-340/53/10 Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia kuchni przedszkola w Ujeździe Górnym
 19.11.2010 ZP-340/54/10 Zapytanie ofertowe na Wyposażenie komputerowe przedszkola w Ujeździe Górnym w ramach projektu „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 19.11.2010 ZP-340/53/10 Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia kuchni przedszkola w Ujeździe Górnym w ramach projektu „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 10.11.2010 PN-340/50/10 Ogłoszenie o wyborze dostawcy szafy metalowej na dokumenty
 04.11.2010 ZP 340/47/10 Ogłoszenie o wyborze oferty na usługi w zakrsie: przygotowanie oraz prowadzenie strony internetowej projektu "Nowe przedszkole w Gminie Udanin"
 04.11.2010 ZP-340/48/10 Ogłoszenie o wyborze oferty na Promocję projektu "Nowe przedszkole w gminie Udanin"
 04.11.2010 ZP-340/51/10 Zapytanie ofertowe na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
 04.11.2010 ZP-340/5-/10 Zapytanie ofertowe na dostawę szafy metalowej na dokumenty
 25.10.2010 ZP-340/48/10 Zapytanie ofertowe na PROMOCJĘ PROJEKTU realizowanego w ramach PO KL "Nowe przedszkole w Gminie Udanin"
 25.10.2010 ZP-340/47/10 Zapytanie ofertowe na PRZYGOTOWANIE ORAZ PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU w ramach PO KL "Nowe przedszkole w Gminie Udanin"
 15.10.2010 ZP 340-46/10 Wykonanie robót melioracyjnych: Konserwacja rowu R-A 4 melioracji szczegółowych obręb Pielaszkowice, konserwacja rowu R-D1 melioracji szczegółowych obręb Piekary.
 07.10.2010 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy w Udaninie
 29.09.2010 O G Ł O S Z E N I E o wyborze oferty na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej / remizy w Udaninie”- gm. Udanin.
 23.09.2010 ZP-340/42/... Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy Udanin
 23.09.2010 ZP-340-40/... Sprostowanie do informacji o wyborze oferty w związku z zapytaniem ofertowym ogłoszonym w dniu 10.09.2010 nr ZP-340-40/2010 na wykonanie spotu reklamowego dla projektu p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina oraz rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin”
 21.09.2010 ZP-340/40/... Informacja o wyborze oferty w związku z zapytaniem ofertowym ogłoszonym w dniu 10.09.2010 nr ZP-340-40/2010 na wykonanie spotu reklamowego dla projektu p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina oraz rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin” w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 21.09.2010 ZP-340/41/... Informacja o wyborze oferty w związku z zapytaniem ofertowym ogłoszonym w dniu 10.09.2010 nr ZP-340-41/2010 na wykonanie ulotek i tablic dla projektu p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina oraz rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin” w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 16.09.2010 ZP ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZP- 340/44a/2010

«       2   3   4   5   6   7   8   9   10         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 152029