Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 10.09.2010 ZP-340/41/... Zapytanie ofertowe na wykonanie ulotek i tablic dla projektu p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina oraz rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin” w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 10.09.2010 ZP-340/40/... Zapytanie ofertowe na wykonanie spotu reklamowego dla projektu p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina oraz rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin” w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 09.09.2010 ZP-340/37/... Informacja o wyborze oferty w związku z drugim zapytaniem ofertowym ogłoszonym w dniu 01.09.2010 na wykonanie zadania p.n.: Promocja projektu p.n.: „Modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną” z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 01.09.2010 ZP-340/37/... Drugie zapytanie ofertowe na wykonanie zadania p.n.: Promocja projektu p.n.: „Modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną” z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 01.09.2010 ZP-340/37/... Drugie zapytanie ofertowe na wykonanie zadania p.n.: Promocja projektu p.n.: „Modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną” z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 01.09.2010 ZP-340/37/... Drugie zapytanie ofertowe na wykonanie zadania p.n.: Promocja projektu p.n.: „Modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną” z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 31.08.2010 ZP-340/34/... Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr ZP-340/34/2010 na wykonanie zadania p.n.: Promocja projektu p.n.: „Modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną” z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 26.08.2010 ZP 340/33/... Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn. "Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Konarach, Lasku, Różanie oraz Pichorowicach".
 19.08.2010 ZP -340/34... Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania p.n.: Promocja projektu p.n.: „Modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną” z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 19.08.2010 ZP -340/34... Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania p.n.: Promocja projektu p.n.: „Modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną” z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 13.08.2010 ZP 340-33/... Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Konareach, Lasku, Różanie i Pichorowicach
 02.08.2010 ZP-340/28/... Ogłoszenie o wyborze oferty na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "budowa kanalizacji Lasek i Gościsław
 22.07.2010 ZP/340/29/... Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych o wartości do 14 000 euro dla zadania; "Roboty dr5ogowe - poprawkowe na przebudowanej drodze gminne Udanin - Dzwigórz"
 15.07.2010 ZP 340/28/... Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi do 14 tys. euro : Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław - gmina Udanin w branżach: instalacyjnej, elektrycznej i drogowej
 23.12.2009 ZP/340/63/... O G Ł O S Z E N I E o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
 09.12.2009 ZP/340 /63... ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi o wartości do 14 tys. euro
 18.08.2009 ZP/340/46/09 Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regional;nego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 11.08.2009 Ogłoszenie o pzrdłużeniu terminu składania ofert na zadanie - Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury edukacyjnej ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2007 - 2013.
 07.08.2009 Drugie zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
 05.08.2009 zp/340/45/09 Ogłoszenie o wyborze oferty o udzieleniu zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 14000 euro na usługi w zakresie: NADZÓR INWESTORSKI NAD REMONTEM (MODERNIZACJĄ) BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UJEŹDZIE GÓrNYM POD PLACÓWKĘ PRZEDSZKOLNĄ W BRANŻACH: ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, INSTALACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ I DROGOWEJ.

«       3   4   5   6   7   8   9   10         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 152030