Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
20.06.2012
Ukrycie katalogu Sołectwa w spisie podmiotów
Ukrycie katalogu Jednostki organizacyjne w spisie podmiotów
Ukrycie katalogu Rada Gminy w spisie podmiotów
Ukrycie katalogu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie w spisie podmiotów
Ukrycie katalogu Urzad Gminy w spisie podmiotów
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Władze Gminy Spisu podmiotów
Dodanie podkatalogu Rada Gminy do katalogu Władze Gminy w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Skarbnik Gminy do katalogu Władze Gminy w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Sekretarz Gminy do katalogu Władze Gminy w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Wójt Gminy do katalogu Władze Gminy w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 25.12.2012 do 31.12.2012
 
28.12.2012
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXV.97.2012 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.92.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: informacja o wynikach naboru na z-cę kierownika USC
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: informacja o wynikach naboru na z-cę kierownika USC
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik informacja nabór USC1.pdf
Dotyczy dokumentu: informacja o wynikach naboru na z-cę kierownika USC
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV.91.2012 Rady Gminy w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV.91.2012 Rady Gminy w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV.91.2012 Rady Gminy w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała.XXIV.91.2012.2012-11-232.lapx
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV.92.2012 Rady Gminy w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV.92.2012 Rady Gminy w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Podatek od nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV.92.2012 Rady Gminy w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała.XXIV.92.2012.2012-11-232.lapx
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV/93/2012 Rady Gminyw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV/93/2012 Rady Gminyw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała środki transportu.pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV/93/2012 Rady Gminyw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała.XXIV.93.2012.2012-11-233.lapx
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV.96.2012 Rady Gminy w sprawie : „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013−2017 ”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Gminy Udanin w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finanspwej Gminy Udanin
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Gminy Udanin w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finanspwej Gminy Udanin
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV.96.2012 w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013−2017
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Gminy Udanin w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Gminy Udanin w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dochody własne (6).pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Gminy Udanin w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dotacje udzielone z budżetu gminy (7).pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Gminy Udanin w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi formami
wykonywania budżetu (8).pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Gminy Udanin w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wydatki majątkowe (4).pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Gminy Udanin w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dochody zlecone (5).pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Rady Gminy Udanin w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV/95/2012 Rady Gminy w sprawie : przyjęcia „Rocznego Programu współpracy G
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2013 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi formami
wykonywania budżetu (8).pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2013 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dotacje udzielone z budżetu gminy (7).pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dochody zlecone (5).pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dochody własne (6).pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Przychody i rozchody (3).pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wydatki majątkowe (4).pdf"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV/94/2012 Rady Gminy w sprawie: zmian w budżecie Gminy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV/93/2012 Rady Gminyw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV.92.2012 Rady Gminy w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIII/90/2012 Rady Gminy w sprawie : podziału gminy Udanin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV.91.2012 Rady Gminy w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV.91.2012 Rady Gminy w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
27.12.2012
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIII/90/2012 Rady Gminy w sprawie : podziału gminy Udanin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół XXIV sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół XXIII sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ...       »