Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
11.02.2015
Zmiana nazwy katalogu 2005 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2015)
Dodanie podkatalogu 2005 do katalogu Oświadczenie majątkowe w menu przedmiotowym
04.02.2015
Dodanie podkatalogu 2015 do katalogu Oświadczenia majatkowe w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu 2015 do katalogu Oświadzczenia majątkowe w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu 2015 do katalogu Uchwały Rady Gminy w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu 2015 do katalogu Sprawozdanie z działalności Wójta w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu 2015 do katalogu Zarządzenia Wójta w menu przedmiotowym
03.02.2015
Zmiana nazwy katalogu WYBORY SAMORZĄDOWE 2015 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wybory Prezydenta RP 2015)
Dodanie podkatalogu WYBORY SAMORZĄDOWE 2015 do katalogu Wybory w menu przedmiotowym
11.12.2014
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Budżet Gminy Menu przedmiotowego

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 18.09.2012 do 24.09.2012
 
24.09.2012
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie decyzja GPZ Konary
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie decyzja GPZ Konary
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
20.09.2012
Dotyczy dokumentu: Decyzja GPZ FW5
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu usunięcie kolizji istniejścej linii napowietrznej w miejscowości Pielaszkowice - gmina Udanin
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu usunięcie kolizji istniejścej linii napowietrznej w miejscowości Pielaszkowice - gmina Udanin
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "siwz 2.doc"
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu usunięcie kolizji istniejścej linii napowietrznej w miejscowości Pielaszkowice - gmina Udanin
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Pielaszkowice –gmina Udanin
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
18.09.2012
Dotyczy dokumentu: Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ...       »