Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
03.03.2011
Zmiana nazwy katalogu 2010 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2011)
Dodanie podkatalogu 2010 do katalogu Jednostki organizacyjne w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu 2010 do katalogu Jednostki organizacyjne w menu przedmiotowym
Zmiana nazwy katalogu oświatczenie majątkowe 2009rok w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2009)
Zmiana nazwy katalogu Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym (nowa nazwa Jednostki organizacyjne)
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Oświadzczenia majątkowe Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Oświadzczenia majątkowe Menu przedmiotowego
Przeniesienie katalogu 2011 do katalogu Skarbnik Gminy w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu 2011 w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sekretarz Gminy Menu przedmiotowego

«      ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 14.09.2012 do 20.09.2012
 
20.09.2012
Dotyczy dokumentu: Decyzja GPZ FW5
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu usunięcie kolizji istniejścej linii napowietrznej w miejscowości Pielaszkowice - gmina Udanin
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu usunięcie kolizji istniejścej linii napowietrznej w miejscowości Pielaszkowice - gmina Udanin
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "siwz 2.doc"
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o zamówieniu usunięcie kolizji istniejścej linii napowietrznej w miejscowości Pielaszkowice - gmina Udanin
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Pielaszkowice –gmina Udanin
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
18.09.2012
Dotyczy dokumentu: Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ...       »